Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789

Báo lao động và xã hội

yếu tố giới

Tin tức, hình ảnh về yếu tố giới
  • Đảm bảo lồng ghép giới trong các chính sách về tài chính Đảm bảo lồng ghép giới trong các chính sách về tài chính
    Để đảm bảo bình đẳng giới thực chất và phát triển bền vững, Việt Nam cần đẩy mạnh thực hiện lồng ghép giới trong các chính sách tài chính, trong đó có chính sách thu ngân sách nhà nước (thông qua các chính sách thuế), chính sách phân bổ và chi ngân sách nhà nước.
    11/05/2016 16:57
  • Đẩy mạnh xây dựng ngân sách nhà nước có tính đến yếu tố giới Đẩy mạnh xây dựng ngân sách nhà nước có tính đến yếu tố giới
    "Đẩy mạnh xây dựng ngân sách nhà nước có tính đến yếu tố giới là một công cụ để giám sát và thúc đẩy việc thực hiện cam kết của chính phủ, đối với vấn đề bình đẳng giới tại Việt Nam", Đó là thông điệp và nội dung chính của hội thảo do Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính thuộc Bộ Tài Chính tổ chức ngày 10/12, tại Hà Nội.
    10/12/2015 16:46
1