Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

Tăng cường trợ giúp người bán dâm tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội

Tăng cường trợ giúp người bán dâm tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội

Đến năm 2017 đạt 75% và năm 2020 đạt 100% số xã, phường, thị trấn tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng, chống mại dâm và được duy trì thường xuyên, đây là một trong những nội dung trong Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống...