Thanh Hoá: 9.126 hộ nghèo có nhu cầu về nhà ở

18:46 - 14/05/2019

Trong thời gian qua, Thanh Hoá đã triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, chú trọng phát triển vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; tăng cường huy động vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp của doanh nghiệp,tài trợ của các tổ chức, cá nhân và vốn đối ứng, tham gia đóng góp của người dân, đối tượng thụ hưởng; nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Năm 2018, toàn tỉnh Thanh Hoá đã giảm được 24.269 hộ nghèo, giảm 2,56% đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5,84%. Riêng quý I/2019 đã giảm 2.579 hộ nghèo. Tổng số hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 cho đến hiện nay có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở là: 9.126 hộ.

    Ngay từ đầu năm 2019, Sở LĐ-TB&XH Thanh Hoá đã tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 11/01/2019 về thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2019. Đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình 30a, Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Trong đó: Nhu cầu kinh phí thực hiện hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng 06 huyện nghèo là 401,015 tỷ đồng; nhu cầu kinh phí hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo là 26 tỷ đồng.

 Chăn nuôi bò sinh sản để thoát nghèo

Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá xem xét hỗ trợ 30% mức đóng BHYT 01 tháng (tháng 12/2018)cho 73.047 người thuộc hộ cận nghèo mới thoát nghèo không thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ tham gia BHYT năm 2018, tổng kinh phí là gần 1,4 tỷ đồng. Kiểm tra thực tế các công trình dự kiến khởi công mới năm 2019 tại các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Hướng dẫn, chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, báo cáo số liệu và đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế tái nghèo, phát sinh nghèo và giảm nghèo cho hộ nghèo thuộc chính sách người có công báo cáo Văn phòng quốc gia về Giảm nghèo. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015. Theo đó: Tổng số hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 cho đến hiện nay có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở là: 9.126 hộ. Năm 2018, toàn tỉnh Thanh Hoá đã giảm được 24.269 hộ nghèo, giảm 2,56% đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5,84%. Riêng quý I/2019 đã giảm 2.579 hộ nghèo.

              Giám đốc Sở Lao động - TB&XH Thanh Hoá Trịnh Ngọc Dũng cho biết: "Trong quý II, Thanh Hoá tiếp tục huy động tổng hợp các nguồn lực để triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, chú trọng phát triển vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; tăng cường huy động vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp của doanh nghiệp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân vàvốn đối ứng, tham gia đóng góp của người dân, đối tượng thụ hưởng; nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” góp phần tạo được sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá..."

Thu Hương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›