Thanh Hóa: Công bố 142 thí sinh trúng tuyển công chức hành chính

17:23 - 26/03/2020
Thanh Hóa: Công bố 142 thí sinh trúng tuyển công chức hành chính

Các thí sinh tham gia thi vòng 2 kỳ thi công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 2019

(Dân sinh) - UBND tỉnh vừa công bố 142 thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Thanh Hoá năm 2019 tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1033/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển đối với 510 thí sinh thi tuyển công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 2019 tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Cụ thể, tổng số thí sinh đủ điều kiện dự thi (vòng 2) là 510 thí sinh. Trong đó, số thí sinh dự thi là 498 thí sinh. Số thí sinh đạt yêu cầu là 220 thí sinh. Số thí sinh trúng tuyển là 142 thí sinh.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ Khoản 10, Điều 1, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29-11-2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản pháp luật liên quan để triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.

HOÀNG MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›