Thanh Hóa: Giảm 76 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp lại

12:26 - 01/12/2019

(Dân sinh) - Bắt đầu từ 1/12, các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thuộc diện mới sắp xếp, sáp nhập lại chính thức đi vào hoạt động.

Thực hiện Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kể từ ngày 1/12/2019 các xã, thị trấn mới sắp xếp, sáp nhập chính thức đi vào hoạt động. Theo đó, toàn tỉnh Thanh Hóa sẽ giảm 76 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 11,9% đơn vị), từ 635 xã, phường, thị trấn xuống còn 559 xã, phường, thị trấn. 

Thanh Hóa: Giảm 76 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp lại - Ảnh 1.

Tỉnh Thanh Hóa giảm 76 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp lại (Ảnh minh họa)

Thanh Hóa là tỉnh có số đơn vị hành chính cấp huyện đứng thứ hai và số đơn vị hành chính cấp xã nhiều nhất cả nước, nên đã sớm chuẩn bị tâm thế cho đợt sắp xếp, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong nhiệm kỳ này. 

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 37, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 20–CT/TU ngày 15/3/2019 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 37–NQ/TW của Bộ Chính trị, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 13/3/2019 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ chi tiết với lộ trình thời gian cụ thể để các ban, sở, ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện.

Huyện Thọ Xuân có số đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn phải sắp xếp, sáp nhập nhiều nhất tỉnh. Toàn huyện tiến hành sắp xếp 20 đơn vị thành 9 đơn vị, giảm 11 đơn vị, sau khi sắp xếp từ 41 xã, thị trấn xuống còn 27 xã, 3 thị trấn.

Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri đối với những đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp trên địa bàn tỉnh, với tỷ lệ cử tri đồng thuận lên đến 452.187/468.626 cử tri, bằng 93,81% so với tổng cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu.

Tại các đơn vị cấp xã phải sắp xếp, sáp nhập có 2.842 cán bộ, công chức cấp xã (1.366 cán bộ, 1.476 công chức), ngoài ra còn có 1.199 người hoạt động không chuyên trách.

Đối với 629 cán bộ cấp xã dôi dư, dự kiến trong giai đoạn 2020 – 2025 sẽ bố trí, sắp xếp đến các đơn vị cấp xã còn thiếu 123 người, tiếp nhận, bố trí làm công chức cấp xã 108 người, tuyển dụng làm công chức cấp huyện 10 người, tuyển dụng làm viên chức đơn vị sự nghiệp 1 người, nghỉ hưu theo quy định 217 người, thực hiện tinh giản 171 người. 

Đối với 679 công chức cấp xã dôi dư, dự kiến trong giai đoạn 2020 – 2025 sẽ điều động đến các đơn vị cấp xã còn thiếu 432 người, tuyển dụng làm công chức cấp huyện 29 người, tuyển dụng làm viên chức ở đơn vị sự nghiệp 10 người, nghỉ hưu theo quy định 115 người, thực hiện tinh giản 93 người. 

Đối với 1.199 người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư sẽ hưởng chế độ hỗ trợ một lần theo quy định của HĐND tỉnh. Các chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thực hiện theo Nghị quyết số 181 của HĐND tỉnh...

TƯỜNG LÂM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›