Thanh Hóa: Hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

16:45 - 18/06/2019

Các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại do giông lốc, mưa đá trong các ngày 21, 25,26 và 28/4/2019 tới đây sẽ được hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai.

Gió lốc và mưa đá gây thiệt hại lớn cho người dân (ảnh minh họa)

 

Ông Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa mới đây vừa ký Quyết định số 2308/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho một số địa phương khắc phục hậu quả do lốc, sét và mưa đá gây ra trong các ngày 21, 25,26 và 28/4/2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Quyết định nêu rõ phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho một số địa phương khắc phục hậu quả do lốc, sét và mưa đá gây ra trong các ngày 21, 25,26 và 28/4/2019 với các nội dung đối với hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, nhu cầu kinh phí hỗ trợ là hơn 7,6 tỷ đồng, gồm giống cây trồng, lâm nghiệp, giống vật nuôi; đối với hỗ trợ người, nhà ở, nhu cầu kinh phí hỗ trợ là 4,6 tỷ đồng.

Phương án hỗ trợ đợt này đối với hỗ trợ sản xuất nông nghiệp được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9/1/2017 của Chính phủ, ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% nhu cầu kinh phí; ngân sách địa phương đảm nhận 30% nhu cầu kinh phí (trong đó ngân sách tỉnh 20%, ngân sách huyện 10%).

Đối với hỗ trợ người, nhà ở, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ, ngân sách Trung ương chỉ hỗ trợ những trường hợp thiên tai xảy ra trên diện rộng và gây thiệt hại nặng; những trường hợp hỗ trợ đột xuất do ngân sách địa phương tự cân đối và huy động trợ giúp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Theo báo cáo kết quả kiểm tra của Sở Tài chính và các ngành liên quan thì những đối tượng bị thiệt hại do lốc, sét và mưa đá gây ra trong các ngày 21, 25, 26 và 28/4/2019 thuộc ngân sách tỉnh hỗ trợ không lớn. Vì vậy, thống nhất với đề nghị của Sở Tài chính, giao các huyện chủ động huy động nguồn vốn để thực hiện; đồng thời gửi hồ sơ quyết toán về Sở Tài chính để tổng hợp nhu cầu kinh phí của toàn tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Quyết định yêu cầu, UBND các huyện căn cứ thực tế phát sinh, quyết định hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại trên địa bàn quản lý, chủ động sử dụng nguồn ngân sách tỉnh tạm cấp kết hợp với nguồn ngân sách huyện để hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại. Đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật Nhà nước về các Quyết định của mình theo quy định. Nộp hồ sơ quyết toán theo quy định về Sở Tài chính, Sở NN & PTNT trước ngày 15-7-2019. Sau thời gian trên, huyện nào không gửi hồ sơ quyết toán thì chịu trách nhiệm huy động nguồn ngân sách địa phương để chi trả số kinh phí còn thiếu.

Sở tài chính, Sở Nông nghiệp, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng theo quy định của nhà nước.

MỘC MIÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›