Thanh Hóa: Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

06:32 - 08/06/2019

Nhằm ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019.

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thăm, tặng quà cho Trung tâm điều dưỡng NCC ở phường Quảng Tiến, TP.Sầm Sơn năm 2018

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch với các nội dung như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; biểu dương các tập thể, đơn vị, xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, gương điển hình người tốt, việc tốt trong công tác người có công với cách mạng, người có công vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi. Các ngành, các cấp thực hiện nghiêm Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định của Chính phủ về chính sách, chế độ ưu đãi thương binh, liệt sĩ, người có công với các mạng...Thực hiện tốt các chương trình tình nghĩa và tổ chức các hoạt động cụ thể trong dịp tháng 7 năm 2019.

HOÀNG MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›