Thanh Hóa: Năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,54%

22:01 - 28/12/2017

Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2017 đã thu được nhiều kết quả quan trọng, vượt mục tiêu đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,54%; bình quân thu nhập hộ nghèo tăng 1,74 lần…

Theo báo cáo, năm 2017, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của tỉnh Thanh Hóa đã thu được nhiều kết quả quan trọng, vượt mục tiêu đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,54%; bình quân thu nhập hộ nghèo tăng 1,74 lần so với năm 2016.

Mô hình nuôi gà giống nhập ngoại giúp nhiều hộ dân ở huyện Thường Xuân phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững

Cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các huyện nghèo, xã nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tăng cường; đời sống của các hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện về cả sinh kế và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội. 

Nhiều phong trào “Chung tay vì người nghèo năm 2017” đã được các cấp, ban, ngành của tỉnh Thanh Hóa hưởng ứng.

Tính đến ngày 15/12/2017 đã có 299 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ bằng tiền mặt hoặc làm nhà trực tiếp tại các địa phương với số tiền gần 75 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, MTTQ tỉnh Thanh Hóa và các tổ chức, đoàn thể, đơn vị đã hỗ trợ hàng chục tỷ đồng giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế và các hoạt động an sinh xã hội.

HOÀNG MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›