Thanh Hóa: Nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135

17:04 - 10/06/2019

Ông Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa mới đây vừa ký văn bản số 131/KH-UBND về Kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2019.

Hướng dẫn cách trồng dứa (ảnh minh họa)

 

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm trang bị, bổ sung, nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ cơ sở và cộng đồng của các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn những kiến thức cần thiết, cơ bản theo các nội dung được phê duyệt trong Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời, tập huấn, bồi dưỡng đúng đối tượng, địa bàn; hình thức tập huấn, bồi dưỡng cụ thể, hiệu quả và sát thực với nhu cầu thực tế của địa phương; chỉ đạo chặt chẽ đảm bảo đúng nội dung các chuyên đề được duyệt cho lớp tập huấn, đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất, đồng thời tích cực học tập, nghiên cứu tiếp thu các kiến thức cơ bản vận dụng vào thực tiễn ở cơ sở. Việc thực hiên chế độ chính sách trong tập huấn đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước.

Phạm vi thực hiện được tiến hành tại 165 xã, trong đó có 100 xã đặc biệt khó khăn và 65 xã khu vực II có thôn, bản đặc biệt khó khăn; 950 thôn, bản, trong đó có 781 thôn, bản thuộc xã đặc biệt khó khăn, khu vực III và 169 thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II.

Đối tượng thực hiện là những cán bộ, công chức xã (3 đối tượng/xã), gồm: Chủ tịch UBND xã; công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng; công chức tài chính - kế hoạch chưa được tập huấn. Cán bộ thôn, bản và cộng đồng (3 đối tượng/thôn, bản), gồm: Bí thư (hoặc) Phó bí thư Chi bộ thôn, bản; Trưởng ban giám sát cộng đồng thôn, bản; Cộng tác viên giảm nghèo thôn, bản.

Thời gian tập huấn đối với cán bộ cấp xã là 4 ngày/lớp, được tổ chức tại Khu hội nghị 25B của tỉnh. Cán bộ thôn bản và cộng đồng là 3 ngày/lớp sẽ tổ chức tại Khu hội nghị 25B của tỉnh và tại trung tâm huyện, các cụm xã của các huyện. Tổng kinh phí thực hiện năm 2019 là hơn 5,2 tỷ đồng.

Kế hoạch cũng nêu rõ, Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện thuộc Chương trình 135 triển khai thực hiện các yêu cầu nội dung của dự án đảm bảo hiệu quả thiết thực, đúng quy định hiện hành; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối họp với Sở Tài chính triển khai việc sử dụng kinh phí, thanh quyết toán đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. Sở Tài chính thẩm định dự toán chi tiết do Ban Dân tộc lập; căn cứ quy định hiện hành, tham mưu đề xuất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra nội dung đào tạo tập huấn; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND các huyện thực hiện Chưong trình 135 phối hợp cùng Ban Dân tộc tổ chức thực hiện các dự án trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần được tham gia các lớp đào tạo, tập huấn...

MỘC MIÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›