Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

Thanh Hoá: Thu hồi đất dự án "chây ỳ" không đưa vào sử dụng

09/09/2017 13:48

Trong nhiều năm qua, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tạo mọi điều kiện cho nhiều doanh nghiệp đầu tư về Thanh Hoá, song có nhiều quy hoạch, dự án được triển khai thực hiện đến nay đã nhiều năm, nhưng vẫn còn "treo", hoặc sử dụng kém hiệu quả, như vậy đã gây lãng phí lớn về đất đai, vốn đầu tư và bức xúc trong quần chúng nhân dân.

 

 Kiên quyết sử lý các dự án “treo”

Riêng kiểm tra tình hình quy hoạch "treo", dự án "treo" tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc địa bàn trọng điểm của tỉnh trong những năm qua tại 27 huyện, thị, thành phố, đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện nhiều quy hoạch "treo", dự án "treo" với tổng diện tích lên đến hàng nghìn ha.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hoá, phải kiểm tra, thanh tra rà soát lại tất cả các quy hoạch, dự án của các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Kiên quyết sử lý các dự án “treo”.

Nhằm công khai, minh bạch trong các thông tin, ngày 27/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ra Công văn số 8764/UBND-NN chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với các trường hợp đang có vi phạm pháp luật đất đai.

Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá cũng đã có văn bản tham mưu đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoá thu hồi đất của các trường hợp chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân chây ỳ không thực hiện các dự án theo quy định đã được cấp phép. Sở TN&MT Thanh Hoá đã phối hợp cùng với các ngành chức năng thanh tra các dự án không sử dụng đất quá 12 tháng và đất sử dụng sai mục đích, cho thuê, chuyển nhượng trái phép.

Qua thanh tra, kiểm tra, rà soát đã phát hiện một số trường hợp chủ đầu tư, cá nhân được nhận bàn giao đất trên thực địa, do cơ quan chức năng giải phóng mặt bằng sạch giao cho để tiến hành xây dựng dự án được phê duyệt. Tuy nhiên, có hiện tượng nhiều doanh nghiệp không tiến hành xây dựng dự án như quy định, sử dụng đất sai mục đích được cơ quan chức năng phê duyệt.

 

Thanh Hoá: Thu hồi đất dự án

Thanh Hoá: Thu hồi đất dự án Nhiều dự án san lấp mặt bằng xong bỏ đấy


Đã thu hồi đất 4 doanh nghiệp và có 42 doanh nghiêp vi phạm Luật đất đai 

Sau khi tiến hành kiểm tra rà soát các quy hoạch, các dự án tại 11 huyện thị, thành phố, đã có 46 doanh nghiệp vi phạm Luật đất đai và trong đó có 4 doanh nghiệp đã bị thu hồi đất là Công ty CP đầu tư thương mại Thăng Long (huyện Tĩnh Gia), Công ty CP sản xuất và thương mại Phú Lộc (huyện Hậu Lộc), Công ty TNHH Môi trường đô thị Việt Thắng (Nga Sơn), Công ty cổ TNHH Hưng Phong (Sầm Sơn)… Đây là những dự án “treo” trong nhiều năm, không tiến hành đầu tư xây dựng dự án như đã phê duyệt, chỉ đầu tư một phần để giữ đất, hoặc sử dụng kém hiệu quả, như vậy đã gây lãng phí lớn về đất đai, vốn đầu tư và bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, sau khi rà soát tại các quy hoạch và các dự án trên địa bàn toàn tỉnh. Ngày 8/9/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 4812/STNMT-TTr gửi UBND tỉnh Thanh Hoá về việc rà soát công khai trên trang thông tin điện tử đối với các trường hợp đang có vi phạm pháp luật đất đai để cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhân dân được biết và theo dõi.

Mộc Miên

Bình luận của bạn về bài viết...
Video nổi bật