iPhone 11 dính lỗi lạ, màn hình chuyển màu xanh

Tình trạng xảy ra phần lớn trên các mẫu iPhone 11, iPhone 11 Pro và 11 Pro Max. Sau khi mở khóa, màn hình máy sẽ bị ngả sang màu xanh lá, có thể thấy rõ khi đặt cạnh chiếc iPhone không bị lỗi.

06/06/2020 11:21

iPhone 11 dính lỗi lạ, màn hình chuyển màu xanh