Thị trường lao động việc làm: Chuyển biến tích cực nhờ chính sách cải cách, đổi mới

18:09 - 02/10/2018

Tại cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2018, Tổng cục Thống kê cho biết, tình hình lao động việc làm có nhiều chuyển biến tích cực nhờ chính sách cải cách hành chính tiếp tục phát huy hiệu quả và tác động tích cực từ những hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia ký kết...

 

Quý III: Lao động có việc làm đã qua đào tạo “sơ cấp nghề” chiếm 22,1%

Theo công bố của Tổng cục thống kê, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên quý III năm 2018 ước tính là  55,4 triệu người, tăng  307,4 nghìn người so với quý trước và tăng 551,5 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Một trong những lý do cơ bản làm lực lượng lao động quý III tăng cao so với quý II là do lực lượng học sinh, sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường bắt đầu tìm việc làm, một số khác tranh thủ thời gian nghỉ hè để kiếm thêm thu nhập hoặc làm phụ giúp việc sản xuất kinh doanh của gia đình.

Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động quý III là 48,8 triệu người, tăng 314,1 nghìn người so với quý trước và tăng 539,9 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng lao động trong độ tuổi khu vực thành thị là 16,4 triệu người (chiếm 33,6%), lực lượng lao động nữ trong độ tuổi là 22,2 triệu người (chiếm 45,5%).

Cũng theo Tổng Cục Thống kê, lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý III ước tính là 54,3 triệu người, tăng 301,1 nghìn người so với quý trước  và tăng 554,8 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm ở khu vực thành thị chiếm 31,8%, lao động nữ chiếm 47,7%. Trong tổng số lao động có việc làm từ 15 tuổi trở lên, lao động có việc làm trong khu vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thuỷ sản ước tính 20,7 triệu người, chiếm 38,1%; khu vực Công nghiệp và Xây dựng là 14,4 triệu người, chiếm 26,6%; khu vực Dịch vụ là 19,2 triệu người, chiếm 35,3%.

Số người thất nghiệp trong quý III là 1,1 triệu người, tăng 6,3 nghìn người so với quý trước và giảm 3,3 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp chung quý III năm 2018 ước là 2,0%, so với quý trước không có biến động, giảm 0,02 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động từ 15 tuổi trở lên quý III năm 2018 ước là 1,36% giảm 0,02 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,13 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi lao động là 1,42% giảm 0,01 điểm phần trăm so với quý trước.

Lao động có việc làm đã qua đào tạo từ trình độ “sơ cấp nghề” trở lên trong quý III ước tính là 12 triệu người, chiếm 22,1% số lao động có việc làm trong nước.

 

Chính cải cách phát huy tác dụng đã tác động tích cực đến tình hình lao động việc làm


Các chính sách cải cách, đổi mới phát huy hiệu quả, tác động đến tình hình lao động việc làm

Cũng theo Tổng Cục Thống kê, tình hình lao động việc làm trong 9 tháng đầu năm 2018 có nhiều chuyển biến tích cực nhờ chính sách cải cách hành chính tiếp tục phát huy hiệu quả và tác động tích cực từ những hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia ký kết.

Theo đó, 9 tháng năm 2018, lực lượng lao động 15 tuổi trở lên ước tính là 55,2 triệu người, tăng 581,5 nghìn người so với cùng kỳ năm trước và tăng chủ yếu ở khu vực nông thôn; trong đó, lực lượng lao động trong độ tuổi lao động ước tính là 48,5 triệu người, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Lao động từ 15 tuổi trở lên trong 9 tháng đầu năm 2018 ước tính là là 54,1 triệu người, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước.

 Theo ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng Cục trưởng Tổng cục thống kê, nhiều chính sách cải cách, đổi mới trong nước tiếp tục phát huy hiệu quả như: chính sách đất đai, tín dụng, cải cách bộ máy hành chính giúp cho môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện, cùng những tác động tích cực từ Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ các thành phần kinh tế, kéo theo việc làm tăng mạnh. Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản và tăng tỷ trọng lao động trong khu vực công nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ.

Số người thất nghiệp trong 9 tháng là 1,1 triệu người, giảm 19,6 nghìn người (giảm 1,7%) so với cùng kỳ năm trước. 

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động từ 15 tuổi trở lên là 1,4%, giảm 0,18 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,46%, giảm 0,21 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước và giảm chủ yếu ở khu vực thành thị.

Tỷ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo đạt 21,8%. Tỷ lệ lao động phi chính thức phi nông nghiệp là 56,2%, giảm nhẹ so cùng kỳ và giảm chủ yếu ở khu vực nông thôn.

Tổng cục Thống kê  cũng cho biết, thu nhập bình quân của lao động làm công ăn lương 9 tháng qua là 5,8 triệu đồng, tăng 381.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

CHÂU GIANG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›