Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò nòng cốt xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

(Dân sinh) - Sáng 19/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự và thay mặt Bộ Chính trị phát biểu tại Lễ khai mạc chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Báo Dân sinh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng.

20/09/2019 07:51

Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò nòng cốt xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân