Thời sự

Chính phủ đồng ý giảm hàng loạt thuế và lãi suất cho vay

Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ để hỗ trợ trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

31/05/2020 07:09

Chính phủ đồng ý giảm hàng loạt thuế và lãi suất cho vay