Bộ luật Lao động 2019 và hành trình bảo vệ quyền lợi người lao động

(Dân sinh) - Xét về phương diện thời gian, 3 năm cho việc sửa đổi một bộ luật có thể là dài. Nhưng, xét về phương diện tác động, hơn 1 nghìn ngày để bảo vệ quyền lợi toàn diện cho gần 56 triệu lao động và hàng trăm nghìn doanh nghiệp lại trở nên quá ngắn. Và, để hành trình này về đích đúng thời hạn như đã hứa với Quốc hội, cử tri và bạn bè quốc tế thì những người chủ trì soạn thảo không chỉ làm việc với sự cẩn trọng và bầu nhiệt huyết cao nhất mà họ đã thực sự phải “cháy” hết mình…

25/01/2020 00:06

Bộ luật Lao động 2019 và hành trình bảo vệ quyền lợi người lao động