Đường sắt Ấn Độ cấm vật liệu nhựa sử dụng một lần từ 2/10

Tất cả các hoạt động bán hàng trên tàu nên tránh sử dụng các loại túi nhựa và nhân viên đường sắt cũng cần giảm thiểu sử dụng, tái sử dụng và từ chối các sản phẩm nhựa.

22/08/2019 07:22

Đường sắt Ấn Độ cấm vật liệu nhựa sử dụng một lần từ 2/10