Thủ trưởng đợn vị sự nghiệp công lập có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?

06:10 - 15/05/2019

Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Nhạc, Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 quy định các đối tượng là thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp, nhưng đến nay toàn bộ hiệu trưởng các trường công lập trên địa bàn huyện nơi ông Nhạc cư trú vẫn phải đóng bảo hiểm này. Ông Nhạc muốn được biết, hiệu trưởng các trường công lập trên địa bàn huyện có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không? Nếu không thì có được truy lĩnh lại số tiền bảo hiểm thất nghiệp đã đóng hay không?

 

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) trả lời:

Theo quy định tại Điều 43 Luật việc làm thì người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn; hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 11 Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 quy định những người là công chức thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh ủy; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện là công chức; người giữ các vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ quản lý nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước là công chức.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 59 Luật Việc làm ngày 16/11/2013 thì tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc thu, chi, quản lý và sử dụng Qũy bảo hiểm thất nghiệp.

 Như vậy, hiệu trưởng các trường công lập trên địa bàn huyện nếu được coi là công chức thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo các quy định nêu trên. Việc thu số tiền đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›