Thừa Thiên Huế: Chuyển kinh phí hỗ trợ nhà ở tại những địa phương không giải ngân được cho địa phương khác

18:54 - 14/05/2019

Đó là 1 trong những nội dung chỉ đạo đáng chú ý của lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đối với việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ người có công với cách mạng, Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung và Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg về hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015.

Chương trình hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 22 đã góp phần giúp Người có công xây dựng, sửa chữa nhà ở kiên cố, bảo đảm

Mới đây, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành Công văn chỉ đạo các Sở, ba ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình nhà ở.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh này chủ trì, phối hợp với các Sở ban ngành có liên quan đôn đốc việc hỗ trợ, giải ngân, thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ đã được Trung ương và UBND tỉnh phân bổ cho các địa phương thực hiện. Đồng thời, rà soát việc thực hiện giải ngân ở các địa phương để tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chuyển nguồn kinh phí còn tồn đọng, kéo dài không giải ngân được ở các địa phương hiện nay, để chuyển cho các địa phương khác có nhu cầu thực hiện; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn UBND cấp huyện trong quá trình triển khai thực hiện, xử lý hoặc đề xuất xử lý các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện. Sớm hoàn thành mục tiêu các chương trình đã đề ra; Chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc rà soát, bổ sung các đối tượng nằm ngoài Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt thay thế cho các đối tượng trong Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 22/2013/QĐ-TTg; Quyết định 48/2014/QĐ-TTg; Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, trình UBND tỉnh Quyết định điều chỉnh để triển khai thực hiện.

Sở Tài chính tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ tài chính cho UBND cấp huyện trong việc quản lý thực hiện và quyết toán vốn của chương trình; đồng thời hướng dẫn UBND cấp huyện sử dung nguồn kinh phí cấp mình, để bố trí kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ đạo cấp huyện theo đúng quy định. Mặt khác, phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh điều chuyển nguồn kinh phí hỗ trợ đã cấp cho các địa phương còn tồn động kéo dài, không thực hiện được sang các địa phương khác để thực hiện.

Sở LĐ- TB&XH có trách nhiệm rà soát, kiểm tra các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ, đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện theo quy định

 Bên cạnh đó, trên cơ sở nguồn lực hiện có, cùng với sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chung tay giúp đỡ và tham gia hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn (người già cả, neo đơn, các hộ sống ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số) ít có khả năng huy động nguồn lực từ gia đình, họ hàng nên rất khó tìm đủ nguồn vốn để xây dựng nhà ở; rất cần có sự tham gia, giúp đỡ của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế và các tổ chức, đoàn thể. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBMTTQ Việt Nam, Tỉnh Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tích cực hỗ trợ Chương trình.

Đối với từng chương trình hỗ trợ nhà ở cụ thể, ông Thọ chỉ đạo các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thanh quyết toán nguồn vốn hỗ trợ theo quy định; Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, bổ sung các đối tượng nằm ngoài Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt để thay thế cho các đối tượng trong Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt nhưng xin rút không thực hiện; được các tổ chức khác hỗ trợ; trùng tên trong Quyết định phê duyệt; không đủ điều kiện theo quy định… Các huyện, thị xã còn tồn kinh phí Trung ương phân bổ khẩn trương hoàn thành việc giải ngân nguồn vốn hỗ trợ cho các hộ đã được UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định trong năm 2019. Trường hợp gặp khó khăn trong việc giải ngân nguồn kinh phí này hoặc không thực hiện được cần báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh để xem xét hướng dẫn giải quyết hoặc điều chuyển nguồn kinh phí này sang các huyện khác có nhu cầu thực hiện.

Các địa phương cần Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg đến các đối tượng có tên trong Đề án tham gia chương trình để các hộ gia đình đăng ký nhận hỗ trợ xây dựng nhà ở. Mặt khác, chủ động phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư để huy động thêm nguồn lực và lồng ghép vào nguồn kinh phí hỗ trợ để thực hiện nhằm nâng cao chất lượng nhà ở, đảm bảo ổn định cuộc sống.

THẢO VI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›