Thừa Thiên Huế: Hiệu quả từ các chính sách giảm nghèo

17:33 - 18/03/2019

Năm 2018, số hộ nghèo toàn tỉnh Thừa Thiên Huế giảm 2.509 hộ (tỷ lệ nghèo giảm 0,95%); số hộ cận nghèo giảm 569 hộ (tỷ lệ giảm 0,29%), vượt chỉ tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo do Chính phủ giao và Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra, gần đạt chỉ tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra.

Sở LĐ–TB&XH Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2019


Chiều 18/3, Sở LĐ–TB&XH Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2019, nhằm đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong năm 2018, đồng thời thảo luận, tìm cách tháo gỡ các khó khăn, tồn tại để thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2019.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra nhiều hoạt động, chương trình về thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo. Tổng vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 là 68,803 tỷ đồng, với 5 dự án được triển khai và đạt hiệu quả cao. Các dự án cụ thể như: Chương trình 30a; Chương trình 135; các dự án: hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135; truyền thông và giảm nghèo về Thông tin và dự án nâng cao năng lực và giám sát đánh giá.

Bên cạnh đó, Thừa Thiên Huế cũng đã triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dự án và một phần kinh phí dành cho các xã ngoài chương trình. Các chương trình hỗ trợ như: hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm cho người nghèo; hỗ trợ giáo dục và đào tạo, y tế, nhà ở; hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý; hỗ trợ người nghèo hưởng thụ văn hoá, thông tin và các chính sách an sinh xã hội khác.

Ngoài ra, Kế hoạch số 16 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phân công các sở, ban, ngành, đơn vị, trường học giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% ở hai huyện A Lưới và Nam Đông tiếp tục được triển khai thực hiện.  

Trong năm 2018, có 17/19 Nhóm trợ giúp đã thực hiện các hoạt động huy động nguồn lực để hỗ trợ các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Tổng kinh phí vận động giúp đỡ đạt trên 4,7 tỷ đồng. Nhìn chung, các hoạt động hỗ trợ mang tính tương đồng về nguồn lực giữa các nội dung hỗ trợ. Các Nhóm trợ giúp đã ưu tiên nguồn lực thực hiện các hoạt động hỗ trợ sinh kế, nhà ở, nhà vệ sinh và giảm kinh phí tặng quà trực tiếp cho các hộ nghèo so với năm 2017. Bên cạnh nguồn huy động của các Nhóm trợ giúp, Sở LĐ-TB&XH Thừa Thiên Huế đã huy động được 1 tỷ đồng từ nguồn đấu giá áo thi đấu và trái bóng đội tuyển U23 Việt Nam tặng Thủ tướng Chính phủ để xây dựng 25 nhà ở cho hộ nghèo, người có công trên địa bàn huyện A Lưới, mỗi ngôi nhà trị giá 40 triệu đồng.

 

Kiểm tra tình hình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tại huyện miền núi A Lưới


Với việc triển khai đồng bộ nhiều chương trình, dự án cùng các phương pháp hiệu quả đã giúp kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2018 của tỉnh Thừa Thiên Huế đạt kết quả đáng ghi nhận. Theo số liệu thống kê, năm 2017, toàn tỉnh có 17.662 hộ nghèo (tỷ lệ 5,98%); 15.429 hộ cận nghèo (tỷ lệ 5,22%). Đến năm 2018: toàn tỉnh có 15.153 hộ nghèo (tỷ lệ 5,03%); 14.860 hộ cận nghèo (tỷ lệ 4,93%). Như vậy, trong năm 2018, số hộ nghèo toàn tỉnh Thừa Thiên Huế giảm 2.509 hộ, tỷ lệ nghèo giảm 0,95%; số hộ cận nghèo giảm 569 hộ, tỷ lệ giảm 0,29%.

Kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 của tỉnh Thừa Thiên Huế như trên là đã vượt chỉ tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo do Chính phủ giao và Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra, gần đạt chỉ tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh này đề ra.

Năm 2019, Thừa Thiên Huế đặt ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh 0,7% (giảm từ 5,03% xuống còn 4,33%; tương ứng giảm khoảng 2.015 hộ).

Để đạt được mục tiêu như đã đề ra, theo ông Hà Văn Tuấn – Giám đốc Sở LĐ–TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND tỉnh này đã ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 với nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

THẢO VI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›