Tiền Giang: Năm 2020, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%

05:40 - 06/12/2018

Năm 2018, Tiền Giang tiếp tục đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo; góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân đặc biệt là ở huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận một cách tốt nhất đến các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, điều kiện sống, thông tin…).

 

Mỗi năm giảm từ 0,6 - 0,9% hộ nghèo

Tiền Giang phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5,87% năm 2016 còn dưới 3% vào năm 2020 và dưới 2% vào năm 2030. Bình quân mỗi năm giảm từ 0,6-0,9%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện, xã nghèo giảm bình quân 4%/năm.

Theo ông Phạm Minh Trí – GĐ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Tiền Giang cho biết: Ngay từ đầu năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng kế hoạch kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững của tỉnh và tổ chức tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn Thông tư hướng dẫn quy trình kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Qua đó cho thấy đa số hộ nghèo, hộ thoát nghèo đã tiếp cận được các chính sách trợ giúp của nhà nước, những hộ thoát nghèo có khả năng thoát nghèo bền vững, các hộ nghèo phát sinh chủ yếu là do hộ gia đình có người bị bệnh nan y hoặc bị tai nạn không còn lao động chính; hộ gia đình có người già, cô đơn; hộ mới tách ra từ hộ nghèo (có con lấy vợ, có chồng).

Mô hình nuôi dê sinh sản góp phần giảm nghèo bền vững cho địa phương


Qua 3 năm tập trung thực hiện đồng bộ các chính sách trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề lao động nông thôn… cùng với sự phát triển kinh tế của tỉnh đã tạo điều kiện cho người nghèo phát triển kinh tế gia đình để vươn lên thoát nghèo, kết quả thực hiện đạt được so với kế hoạch.

Đối với chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo và cận nghèo: đã giải ngân cho 40.421 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo vay vốn ưu đãi theo nhu cầu thực tế để phát triển sản xuất - Vượt chỉ tiêu đề ra.

Chính sách cung cấp dịch vụ khuyến nông - lâm - ngư miễn phí cho người nghèo và cận nghèo làm nông nghiệp: tổ chức cho trên 171.450 lượt người được tập huấn khuyến nông - lâm - ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, trong đó có 34.290 lượt hộ nghèo và hộ cận nghèo - Đạt vượt kế hoạch.

Thực hiện Chính sách hỗ trợ về giáo dục - đào tạo: 20.281 lượt học sinh nghèo và cận nghèo được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập; 100% con hộ nghèo đi học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông được trợ giúp, 100% sinh viên con hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu vay vốn được vay vốn - Đạt vượt kế hoạch.

Thực hiện Chính sách hỗ trợ về Y tế : Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 100% người nghèo, người cận nghèo thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế; Thực hiện hỗ trợ giá điện cho hộ nghèo: 100% hộ nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ tiền điện - Đạt kế hoạch đề ra.

Hỗ trợ nhà ở cho 1.820 hộ nghèo có nhu cầu theo quy định của Chính phủ (trong đó có 839 hộ được hỗ trợ vay vốn theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ) - chưa đạt kế hoạch đề ra, theo kế hoạch toàn tỉnh còn 3.724 hộ chưa được hỗ trợ. Không đạt do chờ chủ trương của Trung ương về hỗ trợ kinh phí.

Nhìn chung các chính sách an sinh xã hội và chính sách trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề lao động nông thôn… được lồng ghép triển khai đồng bộ, kịp thời, từ đó tạo điều kiện cho người nghèo phát triển kinh tế gia đình để vươn lên thoát nghèo.

Đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%

Toàn tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới về ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 của tỉnh xuống còn dưới 3,00% so với số hộ toàn tỉnh.

Theo ông Phạm Minh Trí, giải pháp đề ra cho giai đoạn này là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy chính quyền, các tổ chức hội đoàn thể, của người dân đặc biệt là của người nghèo, cận nghèo về tầm quan trọng, mục đích ý nghĩa của công tác giảm nghèo để mọi người đồng lòng, cùng chung tay thực hiện giảm nghèo bền vững.

Hỗ trợ tín dụng cho phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế


Căn cứ chức năng, nhiệm vụ; các sở, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện tốt, đầy đủ các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo về tín dụng ưu đãi, y tế, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, hướng dẫn cách làm ăn; hỗ trợ sinh kế, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tiền điện, bảo trợ xã hội… dùng các chính sách làm đòn bẩy, thúc đẩy việc giảm nghèo, tạo điều kiện để các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Tăng cường tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo, hướng dẫn kỹ năng giảm nghèo cho người dân; đồng thời phân công hỗ trợ giúp đỡ, quản lý hộ nghèo theo Hội đoàn thể quản lý; từng đảng viên tại cơ sở đến tiếp xúc trực tiếp với hộ nghèo để lắng nghe ý kiến nguyện vọng người nghèo, trên cơ sở đó có biện pháp hỗ trợ thiết thực và hiệu quả hơn.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo ở 3 cấp. Xã hội hóa công tác giảm nghèo.

PHA LÊ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›