Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

Trung ương sẽ thảo luận 3 đề án về tiền lương, BHXH và chính sách NCC
Tháng 5/2018:

Trung ương sẽ thảo luận 3 đề án về tiền lương, BHXH và chính sách NCC

Chính phủ sẽ xây dựng 3 đề án riêng biệt về tiền lương, bảo hiểm xã hội và chính sách người có công để trình Trung ương. Dự kiến 3 nội dung quan trọng này sẽ được Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) thảo luận và cho ý kiến vào tháng 5/2018.