Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

TP. HCM tăng thu nhập cho cán bộ, công chức từ 0,6-1,8 lần
Từ 1/4/2018:

TP. HCM tăng thu nhập cho cán bộ, công chức từ 0,6-1,8 lần

Từ ngày 1/4/2018 đến 31/12/2020, cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TP. HCM quản lý sẽ được tăng thu nhập thêm từ 0,6 - 1,8 lần so với quy định chung.