Quảng Trị: Bàn giải pháp giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số

14:18 - 08/08/2018

Sáng 8/8, Sở LĐ -TB&XH tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội thảo “Thực trạng và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp về giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số và hộ chính sách Người có công (NCC) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020”.

Hội thảo về công tác xóa đói giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số và hộ chính sách NCC, giai đoạn 2018 - 2020 do Sở LĐ - TB&XH Quảng Trị tổ chức

Theo ông Phan Văn Linh - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Quảng Trị, trong những năm qua, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; sự phối hợ triển khai thực hiện có hiệu quả của các ngành, các cấp; sự quan tâm hưởng ứng tích cực của mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội và của người dân. Do đó, công tác đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ: cơ sở hạ tầng thiết yếu tại huyện nghèo Đakrông, các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi, vùng bãi ngang ven biển được tăng cường đầu tư xây dựng một cách nhanh chóng; các chủ trương, chính sách đối với hộ nghèo được triển khai đồng bộ, kịp thời và hiệu quả; đời sống của đại bộ phận người nghèo được cải thiện đáng kể; tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh giảm từ 19,70% năm 2011 xuống còn 6,92% năm 2015 (chuẩn nghèo cũ); giảm từ 15,43% đầu năm 2016 xuống còn 11,52% đầu năm 2018 (theo chuẩn nghèo đa chiều). Kết quả giảm nghèo đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

 

Tặng bò giống cho hộ nghèo ở Quảng Trị

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững của giai đoạn 2016-2020, theo đó hộ nghèo, cận nghèo thực hiện theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Trong 2 năm qua, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Quảng Trị giảm 3,91%, tương ứng giảm 5.038 hộ, trong đó: vùng thành thị giảm 2,02% (tương ứng 769 hộ), vùng nông thôn giảm 4,65% (tương ứng 4.269 hộ); hộ nghèo gia đình chính sách NCC giảm 997 hộ; hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm 460 hộ theo đó tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 9,85% so với tổng số hộ dân cư dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác giảm nghèo bền vững tại Quảng Trị vần còn một số khó khăn, hạn chế, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và các hộ chính sách NCC. Khi so sánh với tỷ lệ hộ nghèo trung bình chung của cả nước và khu vực Bắc Trung Bộ, thứ tự xếp hạng về tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Quảng Trị chuyển biến theo hướng xấu đi

Xác định công tác giảm nghèo bền vững trong thời gian tới vẫn là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và toàn dân phải có sự quyết tâm và nỗ lực lứn để đạt được mục tiêu đã đề ra. Trong đó, cần tập trung các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, thiết thực đẩy mạnh hơn nữa giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số và hộ chính sách NCC trên địa bàn tỉnh.

Trong Hội thảo do Sở LĐ-TB&XH Quảng Trị tổ chức đã có 15 bài viết liên quan đến thực trạng, giải pháp để thực hiện giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Các đại biểu tham dự Hội thảo cũng đã phát biểu nhiều ý kiến, những giải pháp cụ thể của các cơ quan, ban ngành, các địa phương nhằm tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt và vượt chỉ tiêu Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016-2020.

THẢO VI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›