Tìm hướng giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số

07:11 - 12/11/2018

Hơn 33 năm thực hiện nhiệm vụ xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) đã nỗ lực góp phần giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội vùng dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên.

 

Binh đoàn 15 được giao các nhiệm vụ chính trị như phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng dân cư - xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, sản xuất nông nghiệp, phát triển cây cao su, cà phê, lúa nước... Đồng thời làm công tác dân vận, xây dựng chính trị cơ sở từng bước giúp vùng Tây Nguyên phát triển mạnh cả về kinh tế, văn hóa, xã hội quốc phòng - an ninh. Riêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Binh đoàn 15 đã tận tình trợ giúp 22 xã của 3 huyện biên giới Ia Grai, Chư Prông, Đức Cơ từng bước phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Binh đoàn 15 tặng bò sinh sản cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Binh đoàn 15 luôn xác định và thực hiện nhất quán chủ trương “Phát triển vườn cây đến đâu, tổ chức cụm dân cư đến đó”, như khai hoang trồng mới cao su, cà phê, vận động người dân nhận diện tích làm công nhân. Binh đoàn 15 luôn ưu tiên dành những vùng đất thuận lợi trong các dự án để người dân canh tác, đồng thời chủ động giúp đỡ phương tiện san ủi, hỗ trợ cây giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật để họ phát triển kinh tế hộ gia đình...

Tính đến nay, Binh đoàn đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 17.000 lao động (trong đó có hơn 8.000 lao động là người dân tộc thiểu số), xây dựng được 9 cụm, 255 điểm dân cư tại các vùng sâu, vùng xa, biên giới. Riêng tại tỉnh Gia Lai, Binh đoàn đã thực hiện đỡ đầu, đón nhận, sắp xếp ổn định được cho 10.157 hộ dân; tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 12.688 lao động (trong đó có hơn 6.000 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số). Những hộ đồng bào vào làm công nhân với Binh đoàn được giao khoán vườn cây ổn định lâu dài, bình quân diện tích cao su là 1,9 ha và cà phê là 0,7 ha trở lên cho mỗi lao động. Bình quân mức thu nhập khoảng 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, Binh đoàn cũng thực hiện tốt các chính sách ưu tiên cho lao động đồng bào dân tộc theo quy định như đào tạo nghề miễn phí, hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Người lao động nói chung và người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng luôn được Binh đoàn quan tâm, tạo điều kiện học tập, nâng cao trình độ, tham gia các hoạt động của đơn vị, địa phương.

Từ giá trị lợi nhuận hàng năm, Binh đoàn đã đầu tư, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên hơn 1.500 km đường giao thông liên thôn, xã; hơn 400 km đường điện trung thế; hàng chục hồ, đập thủy lợi; hàng trăm giếng khoan, hệ thống nước sạch, hệ thống trường học từ nhà trẻ, mẫu giáo đến tiểu học, trung học cơ sở để nuôi dạy con em công nhân và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn... Hệ thống y tế từ Binh đoàn đến bệnh xá, nhân viên quân y thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn phòng bệnh, thăm khám, điều trị, cấp thuốc miễn phí; đồng thời chủ động phòng chống dịch bệnh, dập dịch mới phát sinh cho các làng, xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa...

 

Và tặng gạo cho hộ nghèo.

 

Với nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng dân cư, xã hội trên địa bàn Tây Nguyên, Binh đoàn 15 đặc biệt coi trọng công tác dân vận. Chính vì thế, ngay từ ngày đầu thành lập và trong suốt quá trình phát triển, Binh đoàn luôn kiên định và thực hiện tốt phương châm “Binh đoàn gắn với tỉnh, huyện; công ty gắn với huyện, xã; đội sản xuất gắn với thôn - làng; hộ công nhân người Kinh gắn với hộ đồng bào dân tộc thiểu số”. Tiêu biểu là hoạt động “gắn kết hộ giữa công nhân là lao động người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số” mang lại hiệu quả to lớn về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và có ý nghĩa về kinh tế - quốc phòng, tính văn hóa, nhân văn sâu sắc làm cho các gia đình trong cộng đồng dân cư cùng phát triển, cùng bình đẳng.

Đến nay, các công ty, đơn vị đã tổ chức kết nghĩa với 37 xã; các đội sản xuất kết nghĩa với 271 thôn, làng, 3.927 hộ công nhân người Kinh gắn kết với hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Các hoạt động kết nghĩa, gắn kết được triển khai toàn diện, 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số đủ ăn, nhiều hộ thoát nghèo vươn lên làm giàu. Đây chính là cầu nối quan trọng để Binh đoàn thực hiện tốt công tác dân vận và tham gia xây dựng địa bàn vững mạnh về mọi mặt.

ĐỨC THỌ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›