Tìm kiếm quy tập gần 6.000 hài cốt liệt sĩ trong gần 2 năm

16:21 - 03/10/2019
Tìm kiếm quy tập gần 6.000 hài cốt liệt sĩ trong gần 2 năm

Giai đoạn 2016 - 2018, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 5.886 hài cốt liệt sĩ.

Cả nước còn nửa triệu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin (trong đó có 200.000 hài cốt đã được quy tập nhưng chưa xác định được thông tin và 300.000 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập). Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các anh nằm đó nhưng vẫn chưa được trở về quê hương. Chính vì vậy những năm qua, công tác quy tập, xác định thông tin hài cốt liệt sĩ luôn được các bộ, ngành tích cực triển khai.

Giai đoạn 2016 - 2018, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 5.886 hài cốt liệt sĩ

Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) cho biết, giai đoạn 2016 - 2018, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 5.886 hài cốt liệt sĩ (trong nước 2.670, tại Lào là 854 hài cốt, tại Campuchia là 2.362 hài cốt).

Tìm kiếm quy tập gần 6.000 hài cốt liệt sĩ trong gần 2 năm - Ảnh 1.

Lấy mẫu sinh phẩm ADN xác định thông tin hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện đề án 150 với phương pháp giám định ADN và thực chứng, phương pháp ADN đã triển khai trên gần 10.000 mẫu hài cốt liệt sĩ và hơn 3.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ. Kết quả đã so sánh đã đối khớp được hơn 1.000 danh tính liệt sĩ báo tin về cho thân nhân.

Còn phương pháp thực chứng và sự phối hợp nhiều bên đã khớp nối được thông tin 2.000 liệt sĩ và báo tin được cho thân nhân, giai đoạn 2016 - 2018 đã tìm kiếm quy tập gần 6.000 hài cốt liệt sĩ cả trong nước và hai nước bạn Lào và Campuchia. Các cơ sở đã xác định danh tính 759 hài cốt liệt sĩ, trong đó phương pháp giám định ADN là 475 trường hợp cũng chỉ có 54 trường hợp được xác định .

Đáng chú ý, các đơn vị của Bộ Quốc phòng, các địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ khi tiến hành rà soát, hoàn thiện danh sách liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ; lập bản đồ tìm kiếm quy tập...

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chuyển giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông hơn 1,9 triệu dữ liệu về liệt sĩ, gần 900.000 dữ liệu về mộ liệt sĩ, hơn 3.000 dữ liệu về nghĩa trang liệt sĩ để chuẩn hoá, tích hợp liên thông cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; triển khai Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ.

Công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập được triển khai trên toàn quốc. Việc đầu tư, nâng cấp cơ sở giám định gen giai đoạn 2 của Viện Pháp y Quân đội và cơ sở giám định gen của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã được hoàn thành.

Phấn đấu, mỗi năm xác định danh tính khoảng 550 hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, tổ chức công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các đơn vị của Bộ Quốc phòng, địa phương tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, tồn tại từ nhiều năm qua, như: Địa hình, địa vật thay đổi nhiều; số lượng hài cốt liệt sĩ phải tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính còn rất lớn.

Tại một số địa phương, việc chuyển trọng tâm tìm kiếm, quy tập ở địa bàn trong nước chưa thực sự quyết liệt, kết quả chưa đáp ứng được yêu cầu. Chậm nghiên cứu, ban hành quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, nhất là quy trình thực chứng để xác minh, kết luận các mộ liệt sĩ còn thiếu một phần thông tin.

Tìm kiếm quy tập gần 6.000 hài cốt liệt sĩ trong gần 2 năm - Ảnh 2.

Đưa các anh trở về quê hương.

Mục tiêu giai đoạn 2019 - 2020: Phấn đấu hoàn thành bộ cơ sở dữ liệu quốc gia, tiến tới công bố dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; cơ bản hoàn thành việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) trong phạm vi toàn quốc. Hoàn thành Quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và triển khai thực hiện Trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu ADN và các cơ sở giám định ADN. Mỗi năm tìm kiếm, quy tập được khoảng 1.500 - 2.000 hài cốt liệt sĩ; xác định danh tính khoảng 550 hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Thiếu tướng Trần Quốc Dũng - Cục trưởng Cục Chính sách, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 cho biết, để thực hiện mục tiêu trên, Ban chỉ đạo 515 cấp Trung ương và các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ thuộc đơn vị, địa phương quản lý; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, khẩn trương hoàn thành bộ cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; đẩy nhanh tiến độ kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) trong phạm vi toàn quốc. Trọng tâm là tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa bàn trong nước, các khu vực trọng điểm đã được xác định; đẩy nhanh tiến độ rà phá bom, mìn để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các địa bàn trọng điểm. Quá trình thực hiện, cần quán triệt phương châm là: Làm dứt điểm; dễ, rõ làm trước; phát hiện đến đâu làm ngay đến đó; từng bước kết luận địa bàn, khu biệt, khoanh vùng các khu vực trọng tâm, trọng điểm cần tìm kiếm, quy tập.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác, đặc biệt Chính phủ Lào, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia, các cấp chính quyền của Bạn tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho đến khi không còn thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Đồng thời, mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế với các nước: Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Australia xác định đối tác và thiết lập cơ chế hợp tác với Ban Chỉ đạo quốc gia 515 hoặc Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trao đổi, thống nhất với các nước: Trung Quốc, Thái Lan, Azerbaijan để tìm kiếm, quy tập, đưa hài cốt liệt sĩ, hài cốt quân nhân từ trần về nước…

NGUYỄN SÍU

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›