Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

Tinh gọn bộ máy đừng “đánh trống bỏ dùi”

06/10/2017 10:50

Đã hơn một lần, vấn đề tinh gọn bộ máy, giảm biên chế được chỉ đạo triển khai thực hiện. Và cũng không thể nói chưa có những biện pháp quyết liệt của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương về vấn đề này.

 

 Nhưng cũng lại phải thành thực mà thừa nhận rằng, tinh giản biên chế không những chưa thực hiện được mà còn có nhiều biến tướng, sự lách luật để phình to hơn. Hiện tượng công chức, viên chức sáng cắp ô đi tối cắp về, chân ngoài dài hơn chân trong vẫn còn diễn ra khá phổ biến.

Vậy nên, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6, khóa XII, cùng với các vấn đề về tổ chức, kinh tế - xã hội khác thì  sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trở thành vấn đề nóng được thảo luận.

Ai cũng biết tinh giản biên chế là vấn đề cấp bách, phức tạp và rất nhạy cảm. Nó không chỉ liên quan đến nguồn ngân sách của Nhà nước mà quan trọng hơn là hiệu quả hoạt động của bộ máy, của cơ quan công quyền, là sự công bằng xã hội. Chính vì vậy Đảng ta đã nhiều lần khẳng định: Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vừa là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; vừa là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, trước mắt.

Đây cũng là vấn đề có tác động trực tiếp đến đời sống của người dân, đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cả nước. Vì vậy không thể làm một cách vội vã, thiếu cẩn trọng, nhưng lại càng không thể triển khai theo kếu “đánh trống bỏ dùi”, làm cho có phong trào rồi đâu lại hoàn đấy.

Tinh gọn bộ máy là tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng nhưng phải kiên quyết xóa bỏ sự chồng chéo, trùng lắp, không rõ nhiệm vụ, chức năng, quyền và trách nhiệm của mỗi cơ quan cũng như người đứng đầu cơ quan đơn vị. Tinh giản biên chế phải gắn với nâng cao chất lượng và đời sống của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... Và cương quyết chống tình trạng lợi dụng việc tinh giản để thanh trừng, giữ người thân, loại người không cùng phe phái...

Chính vì lẽ đó, dư luận cho rằng để thực hiện thành công việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế trước hết cần có những quy định rõ ràng về số lượng, tiêu chuẩn công chức, viên chức ở từng cơ quan đơn vị. Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý những nơi để xảy ra tình trạng cố phình to bộ máy để có cơ hội nhận người thân, người nhà, tình trạng dư thừa cấp phó, cơ quan toàn lãnh đạo...

Tinh gọn bộ máy không thể không gắn với hiệu quả công việc, xây dựng lề lối làm việc văn hóa văn minh và trách nhiệm. 

HL

Bình luận của bạn về bài viết...
Video nổi bật