Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

Trà Vinh: 100% xã nông thôn mới không giữ được tiêu chí

31/07/2017 06:33

Hầu hết các xã không giữ tiêu chí được xã nông thôn mới là cơ sở vật chất văn hóa, mức thu nhập của người dân, phát sinh tỷ lệ hộ nghèo, các tiêu chí về y tế, giáo dục, môi trường, tổ chức sản xuất, an ninh trật tự xã hội đều không đạt.


Trong số 23 xã đã được công nhận xã nông thôn mới của tỉnh Trà Vinh không giữ được tiêu chí có 8 xã còn giữ từ 1 đến 14 tiêu chí trở lên, 14 xã giữ được từ 10 đến 13 tiêu chí và 1 xã giữ dưới 10 tiêu chí. 

Theo Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, nguyên nhân chính khiến các xã nông thôn mới không giữ được tiêu chí là do Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 có nhiều chỉ tiêu và yêu cầu mức độ cao hơn trước. Trong khi đó, tỉnh sáp nhập bộ tiêu chí xã nông thôn mới và xã văn hóa nên Bộ tiêu chí xã nông thôn mới của tỉnh áp dụng có nhiều nội dung hơn Trung ương qui định đến 15 chỉ tiêu. 

Để thực hiện mục tiêu từ nay đến cuối năm tỉnh có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỉnh huy động cả hệ thống chính trị tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân góp sức xây dựng nông thôn mới; các ngành, các địa phương phối hợp chặt chẽ để triển khai và thực hiện nhanh nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, các nguồn vốn lồng ghép, nguồn huy động xã hội của năm 2017; tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các nông thôn mới để nâng chất các xã nông thôn mới đảm bảo đúng và chất lượng theo Bộ tiêu chí mới.

DZUNG LÊ

Bình luận của bạn về bài viết...
Video nổi bật