Diễn đàn trẻ em năm 2017

"Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em"

15:08 - 27/04/2017

Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) vừa có công văn gửi Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2017. Năm nay, Diễn đàn trẻ em có chủ đề: “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”.

 

Công văn của Cục Trẻ em nêu rõ, căn cứ Thông tư số 33/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH về việc Hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp; căn cứ công vănsố 645/LĐTBXH-TE ngày 27/2/2017 của Bộ LĐ-TB&XH về việc hướng dẫn công tác trẻ em năm 2017, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2017. Chủ đề Diễn đàn năm nay là:“Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”. Thời gian tổ chức Diễn đàn: Cấp tỉnh tổ chức trước ngày 10/7/2017; Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ V sẽ được tổ chức vào tháng 8/2017.

Tháng 8 sẽ tổ chức Diễn đàn trẻ em quốc gia.


Theo hướng dẫn của Cục Trẻ em, Diễn đàn trẻ em bao gồm một số nội dung hoạt động như: Đánh giá tình hình thực hiện khuyến nghị của các Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh và Diễn đàn trẻ em quốc gia từ năm 2015 đến nay (Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan) thực hiện việc đánh giá và xây dựng một báo cáo đánh giá tóm tắt và giải thích rõ: Những khuyến nghị đã được đáp ứng, thực hiện; Những khuyến nghị sẽ tiếp tục được xem xét, thực hiện; Những khuyến nghị chưa thể thực hiện, nguyên nhân và đề xuất giải pháp để thực hiện các khuyến nghị của trẻ em; Phát hiện các vấn đề và khuyến nghị giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Các tỉnh tổ chức Diễn đàn trẻ em tại địa phương. Lựa chọn đề cử danh sách dự kiến 6 trẻ em và 2 người phụ trách trẻ em tham dự Diễn đàn trẻ em quốc gia (đối với các tỉnh, thành phố đăng ký tham dự Diễn đàn trẻ em quốc gia). Cục Trẻ em sẽ thông báo số lượng trẻ em và người phụ trách trẻ em của mỗi tỉnh, thành phố tham dự Diễn đàn trẻ em quốc gia trên cơ sở bố trí, vận động kinh phí cấp Trung ương và địa phương.

Đồng thời, các tỉnh tổng hợp các khuyến nghị, ý kiến và thông điệp của trẻ em tại Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh để gửi tới Diễn đàn trẻ em quốc gia.

Địa phương chủ động bố trí kinh phí, vận động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân và các nguồn lực khác để tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh (có thể tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp xã, huyện – tùy điều kiện nguồn lực của địa phương).

Đối với Diễn đàn trẻ em quốc gia: Kinh phí đi lại cho trẻ em, người phụ trách trẻ em do địa phương chi trả. Kinh phí ăn, nghỉ: Cục Trẻ em và một số tổ chức quốc tế hỗ trợ.

Cục Trẻ em đề nghị Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố gửi các văn bản về Cục Trẻ em, 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội: Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em và đăng ký tham dự Diễn đàn trẻ em quốc gia trước ngày 15/4/2017; Báo cáo kết quả tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh trước ngày 15/7/2017.

VÂN KHÁNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›