“Tất cả những người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học đều được hưởng chính sách của nhà nước”

(Dân sinh) - “Chỉ có điều nếu là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thì được hưởng chính sách người có công, còn tất cả những người là nạn nhân chất độc hóa học thì hưởng chính sách bảo trợ xã hội.”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết.

22/11/2019 07:20

“Tất cả những người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học đều được hưởng chính sách của nhà nước”