Bến Tre: Người dân tiếp cận hiệu quả các chính sách an sinh xã hội

(Dân sinh) - Nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần đưa kinh tế - xã hội tăng trưởng toàn diện và bền vững. Tỉnh Bến Tre đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều chính sách và giải pháp đảm bảo an sinh xã hội đến người dân.

29/05/2020 06:03

Bến Tre: Người dân tiếp cận hiệu quả các chính sách an sinh xã hội