Xác định thông tin hài cốt liệt sĩ nhờ tách chiết ADN ty thể

Nhằm đẩy mạnh công tác giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mới đây, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam khánh thành Dự án "Đầu tư nâng cấp trung tâm giám định ADN hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin".

12/09/2019 19:26

Xác định thông tin hài cốt liệt sĩ nhờ tách chiết ADN ty thể