Thái Bình: Hơn 56.000 đối tượng NCC nhận tiền hỗ trợ Covid -19

56.051 đối tượng Người có công với cách mạng đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng của tỉnh Thái Bình sẽ được nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ trước ngày 10/5.

05/05/2020 09:29

Thái Bình: Hơn 56.000 đối tượng NCC nhận tiền hỗ trợ Covid -19