Bình Dương: Sáng mãi đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn”

(Dân sinh) - Trong những năm qua, cùng với Nhà nước, tỉnh Bình Dương đã thực hiện chăm lo, hỗ trợ về đời sống vật chất và tinh thần cho các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng vơi bớt nỗi đau, sự mất mát… bằng tình cảm và trách nhiệm, với nghĩa cử và truyền thống cao đẹp "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.

27/08/2019 13:33

Bình Dương: Sáng mãi đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn”