Phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

2 hài cốt liệt sĩ được phát hiện dưới lớp đất với nhiều di vật kèm theo, nhưng chưa xác định được danh tính.

18/12/2019 16:35

Phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị