An táng hài cốt 17 chiến sĩ đặc công hy sinh 50 năm trước

Các ngành chức năng và người thân đã long trọng tổ chức lễ an táng hài cốt 17 chiến sĩ đặc công hy sinh 50 năm trước để bảo vệ Tổ quốc.

05/06/2020 17:29

An táng hài cốt 17 chiến sĩ đặc công hy sinh 50 năm trước