Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm tuyển dụng viên chức

17:49 - 30/09/2019

(Dân sinh) - Ngày 20/8/2019 Hội đồng tuyển dụng của Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm (Cục Việc làm) đã phát hành Thông báo số 168/TB-HĐTD ngày 21/8/2019 về việc tuyển dụng viên chức năm 2019.

Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm tuyển dụng viên chức - Ảnh 1.

Tuy nhiên, do sơ xuất nên trong bảng tổng hợp yêu cầu trình độ chuyên môn tuyển dụng của vị trí tuyển dụng có một số thông tin chưa chuẩn, nay đính chính lại như sau:

 Mã số vị trí việc làm 33.2.8 có ghi các chuyên ngành được nộp hồ sơ để tham gia dự tuyển vào Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm là: "Luật Kinh tế; Quản trị doanh nghiệp; Kinh tế quản lý" nay đính chính lại là: "Luật quốc tế; Quản trị doanh nghiệp; Kinh tế quản lý".

 Mã số vị trí việc làm 33.2.5 có ghi các chuyên ngành được nộp hồ sơ để tham gia dự tuyển vào Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm là: "Kinh tế, Bảo hiểm, Quản trị kinh doanh" nay đính chính lại là: "Kinh tế, Bảo hiểm, Quản trị kinh doanh (có chương trình về bảo hiểm)".

 Mã số vị trí việc làm 33.2.6 có ghi các chuyên ngành được nộp hồ sơ để tham gia dự tuyển vào Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm là: "Kinh tế, tài chính, Kinh tế lao động, Quản trị kinh doanh" nay đính chính lại là: "Kinh tế tài chính, Kinh tế lao động, Quản trị kinh doanh, Bảo hiểm".

Xin thông báo để các đơn vị, cá nhân có liên quan được biết.


TTQG VỀ DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›