Trường cao đẳng nghề Gia Lai: Nâng cao năng lực quản lý, chất lượng đào tạo

06:35 - 14/02/2018

Năm 2017, Trường cao đẳng nghề Gia Lai (Trường) tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường đổi mới tổ chức và phát huy vai trò chủ động trong công tác dạy và học; bồi dưỡng, nâng cao, luân chuyển, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ quán lý, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị phương tiện, chương trình, giáo trình đảm bảo chất lượng đào tạo.

Với quy mô 14 ngành nghề đào tạo, Trường tập trung đổi mới nội dung, chương trình đào tạo. Công tác tổ chức xây dựng chương trình theo Luật Giáo dục nghề nghiệp GDNN) đã được triển khai tích cực. Xây dựng và thẩm định 9 bộ chương trình trình độ cao đẳng (CĐ), 14 bộ trình độ trung cấp (TC) và 7 bộ trình độ sơ cấp (SC); đăng ký xong hoạt động GDNN với Tổng Cục GDNN.
Qua đó, năm 2017, Trường đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn, đào tạo tổng số 7.919 lượt HSSV các hệ. Trong đó, CĐ 475 SV, TC 382 HS, SC 56 học viên. Dạy nghề cho lao động nông thôn là 232 học viên, bồi dưỡng nâng bậc 24 công nhân. Dạy nghề phổ thông là 5.135 HS, liên kết đào tạo đại học 173 học viên, sau đại học 31 học viên; đào tạo Tin học trình độ A, B cho 188 học viên, đào tạo ngoại ngữ (Anh A,B,C) cho 175 học viên và đào tạo lái xe A1 cho 1.048 học viên. Chất lượng đào tạo tiếp tục được đảm bảo với tỷ lệ xếp loại HSSV chính quy toàn trường đạt loại xuất sắc, giỏi, khá là 55,9%. Tỷ lệ HS tốt nghiệp đạt 97%. Kết quả xếp loại tốt nghiệp đạt loại xuất sắc, giỏi, khá là 93%.
 Tham gia Hội giảng Nhà giáo GDNN.
Trường đã phát động và tổ chức thành công nhiều phong trào như thi đua dạy tốt; Hội giảng giáo viên cấp cơ sở, có 36 giáo viên các khoa nghề tham dự; Hội thi tay nghề cho HSSV cấp trường với 27 HSSV các khoa tham gia; Hội giảng nhà giáo GDNN cấp tỉnh năm 2017, kết quả đạt 1 giải Nhất, 4 giải Nhì...
Công tác đào tạo, bồi dưỡng mới cũng được Trường triển khai thực hiện tốt. Trường đã cử 5 cán bộ giáo viên đi học chuyên ngành sau đại học, 12 giáo viên đi bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực cơ bản, 31 giáo viên đi tập huấn tăng cường kỹ năng nghề thuộc nguồn vốn ODA của Tổng Cục GDNN. Trường đã mở 2 lớp nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho 40 giáo viên học tại trường theo dự án của Tổng Cục GDNN và cử 1cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị, 4 cán bộ, giáo viên đi học trung cấp lý luận chính trị. Cử 16 lượt cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn trong và ngoài tỉnh.
 
Khai giảng năm học 2017 - 2018.
 
Trường thực hiện đúng quy định của Nhà nước, quy chế của nhà trường, đảm bảo kịp thời chế độ báo cáo kế toán thống kê, công khai tài chính, không có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng hoặc lãng phí. Với những kết quả đã đạt được, Trường được UBND tỉnh công nhận 5 Tập thể lao động xuất sắc, tặng Bằng khen 1 cá nhân. Năm 2018, Trường đề ra chỉ tiêu phấn đấu tuyển sinh 6.900 HSSV. Về chất lượng, trên 30% học sinh khá, giỏi, xuất sắc; tỷ lệ HS tốt nghiệp đạt 95% trở lên, trong đó tỷ lệ HS tốt nghiệp khá, giỏi, xuất sắc đạt từ 50% trở lên. 
Trường sẽ nâng cao trách nhiệm của các phòng, khoa trong công tác tuyển sinh, gắn với các địa phương để tư vấn cho người học. Tăng cường tiếp xúc, xác định nhu cầu để đào tạo trực tiếp cho DN; nắm bắt nhu cầu học nghề của quân nhân xuất ngũ qua các đơn vị quân đội để tư vấn tuyển sinh. Nắm được số lượng HS tốt nghiệp các trường THCS, dân tộc nội trú, các trường TC để tư vấn tuyển sinh. Lồng ghép việc dạy nghề cho lao động nông thôn với tư vấn tuyển sinh hệ chính quy và các hệ đào tạo khác. Chủ động nắm thông tin nhu cầu đào tạo trong tỉnh để liên kết với các trường đại học đào tạo đại học và trên đại học. Nâng cao chất lượng đào tạo thông qua triển khai thực hiện đề án, đẩy mạnh áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực. Tăng cường công tác quản lý đào tạo, thực hiện nghiêm túc các quy chế quản lý thi và chấm thi. Tổ chức chỉnh sửa, bổ sung các chương trình đào tạo phù hợp với đặc điểm địa phương và điều kiện của trường, bổ sung các môn học trang bị kỹ năng mềm cho HSSV. Xây dựng chương trình đào tạo nghề trọng điểm được Bộ LĐ -TB&XH quyết định. Tổ chức biên soạn giáo trình để đảm bảo 100% môn học, mô đun có giáo trình, đặc biệt là giáo trình cho các nghề CĐ.

Thu Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›