Từ năm 2021: 7 thay đổi lớn về lương cán bộ, công chức, viên chức

(Dân sinh) - Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công để thảo luận thống nhất triển khai lộ trình cải cách tiền lương. Tại cuộc họp này, Thủ tướng đã ấn định thời gian bắt đầu thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7/2021

Thủ tướng cũng yêu cầu, phải bám sát các nghị quyết của Trung ương, của Chính phủ gồm Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương, Nghị quyết 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Nghị quyết 107 của Chính phủ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp thì sau cải cách, chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức sẽ có những thay đổi lớn sau

từ năm 2021: 7 thay đổi lớn về lương cán bộ, công chức, viên chức   - Ảnh 1.

 

Đồ họa: VIỆT NGA