Thông tin về việc này, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho biết, việc triển khai thí điểm cung cấp và ứng dụng hệ thống thiết bị thẻ vé điện tử liên thông cho tuyến buýt nhanh BRT sẽ thay thế cho loại hình vé giấy hiện tại, thủ công và tốn chi phí in ấn, thời gian mua bán vé. Sở GTVT đã báo cáo UBND thành phố Hà Nội xem xét, chấp thuận cho phép liên danh Tổng Công ty Viễn thông quân đội - Viettel và Transerco triển khai thí điểm hệ thống vé điện tử liên thông trên tuyến buýt nhanh BRT, sau đó mở rộng cho các tuyến buýt trợ giá trên địa bàn thành phố.

Với nội dung triển khai vé điện tử trên tuyến BRT 01, đơn vị thực hiện sẽ thay thế toàn bộ vé tháng tuyến BRT 01 sang vé tháng điện tử; lắp đặt hệ thống cổng kiểm soát khách ra vào tại các nhà chờ BRT; trang bị thệ thống thiết bị, phần mềm quản lý hệ thống vé điện tử tại Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị, các điểm giao dịch của liên danh Viettel-Transerco.

Theo lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội, hiện vé tháng trên tuyến BRT đầu tiên của Hà Nội có khoảng 2.500 vé, sau khi triển khai kế hoạch trên toàn bộ số vé này sẽ được thay thế bằng vé tháng điện tử. Với giá vé, cả Sở GTVT và Transerco đều thống nhất, trình thành phố Hà Nội giữ nguyên chính sách giá vé hiện tại trong giai đoạn thí điểm. Để triển khai kế hoạch này, chi phí được đơn vị triển khai dự tính là 22,5 tỷ đồng và Tập đoàn Viettel sẽ ứng trước kinh phí để triển khai.

Sở GTVT và Transerco đưa ra lộ trình kế hoạch là trong tháng 9 và tháng 10; cuối tháng 11, đánh giá việc triển khai thí điểm trên tuyến BRT 01 và báo cáo kết quả lãnh đạo thành phố; cùng với đó cũng lập, trình lãnh đạo UBND thành phố dự án đầu tư hệ thống thẻ vé liên thông cho mạng lưới xe buýt có trợ giá tại Thủ đô. Nhằm chuẩn bị cho sự đồng bộ hệ thống thẻ vé điện tử cho nhiều loại hình thanh toán vận tải công cộng, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho biết, cùng với đồng bộ hệ thống thẻ/vé cho các tuyến buýt có trợ giá, theo kế hoạch từ nay đến năm 2018, thành phố sẽ thực hiện đầu tư hệ thống vé thẻ điện tử vận tải công cộng có liên thông với các loại hình khác, trong đó có đường sắt đô thị.