Khu vực đầu tư nước ngoài và trong nước cùng nhau tiến về phía trước

07:11 - 11/06/2017

Với chủ đề “Cùng nhau tiến về phía trước - Khu vực đầu tư nước ngoài và trong nước trong bối cảnh mới của nền kinh tế toàn cầu”, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ 2017 sẽ diễn ra vào ngày 16/6 tại Hà Nội.

VBF là một hoạt động thường niên, được tổ chức hai năm một lần, trong khuôn khổ Diễn đàn Phát triển Việt Nam, trước đây là Hội nghị Tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG). Đây chính là kênh đối thoại chính sách giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, hướng tới xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam.

Năm nay, chủ đề đã có sự thay đổi, cũng vẫn bàn về kinh tế tư nhân song trong sự gắn kết với khu vực đầu tư nước ngoài (FDI) và với kinh tế toàn cầu.

Theo lý giải của Liên minh VBF, hiện nay, sự thay đổi của các chính sách toàn cầu đã đặt ra nhiều thời cơ, thách thức và yêu cầu đổi mới cho Việt Nam, tác động mạnh mẽ tới việc thu hút đầu tư vào khu vực tư nhân.

VBF giữa kỳ 2017 vì thế được coi là sẽ tạo cơ hội đặc biệt cho cộng đồng doanh nghiệp được tham gia trực tiếp vào đối thoại chính sách công - tư cùng các nhà hoạch định chính sách của Chính phủ, tập trung vào các chủ đề như tác động của chính sách toàn cầu tới đầu tư khu vực tư nhân tại Việt Nam, sự kết nối giữa khu vực đầu tư nước ngoài và tư nhân trong nước, và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Các chủ điểm sẽ tập trung thảo luận tại Diễn đàn giữa kỳ này là: tác động của chính sách toàn cầu tới thu hút đầu tư khu vực tư nhân tại Việt Nam (Brexit, TPP, chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Cách mạng công nghiệp 4.0...); sự kết nối giữa khu vực đầu tư nước ngoài và tư nhân trong nước; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật (đánh giá tổng quan về sự khác biệt giữa chính sách và thực thi, sự minh bạch và công bằng, rà soát và đánh giá Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp và các luật khác...)

NGUYỄN THANH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›