Truyền hình dân sinh

Kinh tế

Liên kết với nông dân để sản xuất rau sạch

19/11/2016 16:43

Bắt nguồn từ lượng tiêu thụ và thực tế thị trường, Công ty cổ phần Khoa học và Công nghệ AFP đã liên kết với người dân Nam Định sản xuất rau sạch và an toàn, nhằm cung cấp thực phẩm sạch, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.

XUÂN BẮC

Chuyên mục
×