Truyền hình dân sinh

Kinh tế

Robot xây tường gạch có năng suất bằng 10 công nhân

21/05/2020 14:26

Trong đoạn clip sau đây, bạn sẽ thấy rõ một con robot có năng suất đáng nể như thế nào?

Sưu tầm

Chuyên mục
×