Truyền hình dân sinh

Vì Trẻ em

Tảo hôn - Câu chuyện buồn ở vùng cao Quảng Trị

24/04/2017 08:43

Theo Quĩ dân số Liên hợp quốc, tảo hôn, là nguyên nhân hàng đầu khiến trẻ em bỏ học, kéo theo sự nghèo đói và cùng cực. Thế nhưng tại 2 huyện vùng cao của tỉnh Quảng Trị là Hướng Hóa và Đakrông, tình trạng tảo hôn đang diễn biến phức tạp. Nhiều xã tỉ lệ trẻ em gái tảo hôn lên đến 35%. Tảo hôn ăn sâu vào cuộc sống vào nếp nghĩ của đồng bào ở đây khiến cho việc ngăn ngừa gặp rất nhiều khó khăn.

Truyền hình Vì Trẻ em

Chuyên mục
×