Truyền hình dân sinh

Kinh tế

Việt Nam sắp có đường xây từ rác thải nhựa

24/05/2019 10:52

Hải Phòng sẽ có dự án đường xây từ rác thải nhựa đầu tiên tại Việt Nam từ 4 tấn rác thải nhựa dài 1 km tại Tổ hợp công nghiệp DEEP C.

Chuyên mục
×