“Kề vai sát cánh” tạo bứt phá mới trong nông nghiệp, nông dân và nông thôn

Khẳng định việc ký kết chương trình phối hợp là rất cần thiết, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng, đây là sự kiện quan trọng đánh dấu một bước phát triển mới trong mối quan hệ công tác giữa Bộ LĐ-TBXH và Hội Nông dân Việt Nam. “Hội đã kề vai sát cánh cùng chúng tôi tạo ra những bứt phá mới trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn”, Bộ trưởng đánh giá.

25/01/2019 06:09

“Kề vai sát cánh” tạo bứt phá mới trong nông nghiệp, nông dân và nông thôn