Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

Xóa bỏ rào cản về giới góp phần phát triển bền vững cho doanh nghiệp

Xóa bỏ rào cản về giới góp phần phát triển bền vững cho doanh nghiệp

Xóa bỏ rào cản để quản trị và phát triển nguồn nhân lực hiệu quả, là chủ đề của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam lần thứ 2, do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE), Đại sứ...