Xây dựng quy trình xử lý dữ liệu thông tin liệt sĩ chưa xác định danh tính

12:12 - 10/01/2019

Nhằm nỗ lực trả lại tên cho những người đã ngã xuống, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, mới đây Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần tổ chức Hội đồng khoa học đánh giá cơ sở Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng: "Nghiên cứu xây dựng quy trình thu thập và xử lý dữ liệu "thông tin về liệt sĩ" còn thiếu thông tin", thuộc Đề án “Xây dựng quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin".

Quy tập hài cốt liệt sĩ ở huyện Gio Linh, Quảng Trị.

 

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên – Cục trưởng Cục Quân Y cho biết, Đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình thu thập và xử lý dữ liệu “thông tin về liệt sĩ” còn thiếu thông tin” là một trong 4 nội dung của Đề án “Xây dựng quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin” do Cục Quân y chủ trì, phối hợp với Cục Pháp y Quân đội và Cục Chính sách thực hiện. Đến nay, Đề tài đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở, từ đó tổng hợp, hoàn thiện báo cáo trình nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng để Đề án sớm được áp dụng rộng rãi trên toàn quốc, góp phần thực hiện xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, Chủ nhiệm Đề tài khẳng định, Đề tài khoa học này xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và thực trạng quản lý mộ liệt sỹ còn thiếu thông tin trong cả nước hiện nay.

Đề tài gồm những nội dung cơ bản: Thực nghiệm thu thập, xử lý dữ liệu “thông tin về liệt sĩ” còn thiếu thông tin; những kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức hoạt động thu thập, xử lý dữ liệu; đề xuất Bộ Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu “thông tin về liệt sĩ” còn thiếu thông tin bảo đảm khoa học và thực tiễn; xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu “thông tin về liệt sĩ” còn thiếu thông tin. 

Các thành viên Hội đồng khoa học đánh giá: Đề tài “Nghiên cứu xây dựng Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu “thông tin về liệt sĩ” còn thiếu thông tin” là vấn đề nghiên cứu mới, độc lập, không trùng với bất cứ công trình khoa học nào đã công bố.

Tại Hội nghị, Trung tướng Đỗ Căn – Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) nhấn mạnh: Đây là một sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của Ban chủ nhiệm đề tài khi nghiên cứu một vấn đề mới, khó, chưa từng có công trình nghiên cứu đầy đủ nào trước đó. Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu, nghiên cứu sâu các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nhà quản lý và các bài tham luận của các cơ quan, đơn vị để tiếp tục làm rõ hơn các vấn đề nghiên cứu đặt ra, làm cơ sở để hoàn thiện Bộ quy trình thu thập và xử lý dữ liệu “thông tin về liệt sĩ” còn thiếu thông tin đảm bảo khoa học, thực tiễn, đáp ứng yêu cầu ứng dụng trong thời gian tới.

Qua hơn nửa thế kỷ đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, gần 1,2 triệu cán bộ, chiến sĩ, đồng bào ta đã anh dũng hy sinh. Đến nay, các đơn vị, địa phương trong cả nước đã tìm kiếm, quy tập được hơn 900.000 hài cốt liệt sĩ. Theo thống kê, trong số 871.373 mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước, có 15.493 mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin; 855.880 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Số mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin cần phải xác minh, bổ sung, làm rõ thông tin là rất lớn.

PHƯƠNG ANH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›