Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

Xếp lương công chức cấp xã khi được tuyển dụng thế nào?

15/09/2017 14:25

Từ năm 2014 ông Hồ Ngọc Hoài được UBND xã hợp đồng chức danh Chỉ huy trưởng quân sự xã. Nay ông được Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã. Thời gian từ năm 2014 đến nay ông có đóng BHXH tự nguyện. Vậy, trường hợp của ông Hoài xếp lương như nào?

 

Về vấn đề này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng- Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Ngày 14/11/2014, BHXH Việt Nam có Công văn số 4407/BHXH-BT hướng dẫn giải quyết vướng mắc về thu BHXH, BHYT, trong đó nội dung về việc dừng đóng BHXH bắt buộc đối với mọi trường hợp ký HĐLĐ với UBND cấp xã, như sau:

Cơ quan BHXH tỉnh, huyện báo cáo UBND cùng cấp ý kiến của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2845/BNV-CCVC để chỉ đạo UBND cấp xã chậm nhất đến ngày 31/12/2014 phải chấm dứt HĐLĐ đối với những người lao động đang làm việc theo HĐLĐ để thực hiện thủ tục dừng đóng BHXH bắt buộc theo quy định; từ ngày 1/1/2015 cơ quan BHXH không thu BHXH bắt buộc đối với mọi trường hợp ký HĐLĐ với UBND cấp xã; các đối tượng này được tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện nếu có nhu cầu theo đúng quy định của Luật BHXH. Thời gian đã đóng BHXH bắt buộc của các đối tượng nêu trên được bảo lưu làm căn cứ tính hưởng các chế độ theo quy định.

Xếp lương khi tuyển dụng

Hiện nay, theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường thị trấn và Điều 19 Thông tư số 06/2012/TT-BNV hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thì, trường hợp người được tuyển dụng vào công chức cấp xã đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc, chưa nhận trợ cấp BHXH một lần, được bố trí chức danh theo đúng chuyên ngành đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng (trừ thời gian tập sự, thử việc theo quy định), thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc nếu đứt quãng thì được cộng dồn. Việc xếp lương thực hiện theo nguyên tắc sau:

Cứ sau mỗi khoảng thời gian 3 năm (đủ 36 tháng) nếu có đóng BHXH bắt buộc theo trình độ đào tạo đại học trở lên thì được xếp lên 1 bậc lương trong ngạch chuyên viên (mã số 01.003), nếu có đóng BHXH bắt buộc theo trình độ đào tạo cao đẳng thì được xếp lên 1 bậc lương trong ngạch chuyên viên cao đẳng (mã số 01a.003); cứ sau mỗi khoảng thời gian 2 năm (đủ 24 tháng) nếu có đóng BHXH bắt buộc theo trình độ đào tạo dưới cao đẳng thì được xếp lên 1 bậc lương trong ngạch có trình độ đào tạo tương ứng.

Đối với trường hợp người được tuyển dụng vào công chức cấp xã chưa có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc, được xếp lương theo ngạch công chức hành chính quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH như sau:

Công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo từ sơ cấp trở lên phù hợp với chuyên môn của chức danh hiện đảm nhiệm thì thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước), bảng lương số 4 (Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên được xếp lương theo ngạch chuyên viên (mã số 01.003);

- Tốt nghiệp trình độ cao đẳng được xếp lương theo ngạch chuyên viên cao đẳng (mã số 01a.003);

- Tốt nghiệp trình độ trung cấp được xếp lương theo ngạch cán sự (mã số 01.004);

- Tốt nghiệp trình độ sơ cấp xếp lương theo ngạch nhân viên văn thư (mã số 01.008).

Thời gian tập sự của công chức cấp xã được quy định như sau: 12 tháng đối với công chức được xếp lương ngạch chuyên viên và tương đương; 6 tháng đối với công chức được xếp lương ngạch cán sự và tương đương; 3 tháng đối với công chức được xếp lương ngạch nhân viên và tương đương. Trong thời gian tập sự được hưởng 85% bậc lương khởi điểm theo trình độ đào tạo chuyên môn được tuyển dụng. Trường hợp có học vị thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% lương bậc 2 của ngạch chuyên viên và tương đương; công chức cấp xã ở vùng cao, biên giới, hải đảo thời gian tập sự được hưởng 100% bậc lương khởi điểm theo trình độ đào tạo. Thời gian tập sự không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương theo niên hạn.

Trường hợp ông Hoàng Ngọc Hoài, từ năm 2014 ký HĐLĐ với UBND cấp xã làm công việc Chỉ huy trưởng quân sự xã, không được tham gia BHXH bắt buộc cho đến khi được tuyển dụng công chức.

Khi được tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã ông Hoài được xếp lương bậc khởi điểm theo ngạch công chức hành chính và thực hiện thời gian tập sự tương ứng với trình độ đào tạo.

Theo Luật sư Trần Văn Toàn/VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

Bình luận của bạn về bài viết...
Video nổi bật
 • Điều chỉnh chính sách tiền lương đảm bảo lợi ích của người lao động

  Điều chỉnh chính sách tiền lương đảm bảo lợi ích của người lao động

  Tiền lương thấp tạo nên nhiều vấn đề trong quan hệ lao động vì vậy tiền lương cần đảm bảo đủ sống và kích thích tăng năng suất lao động đặc biệt phải coi đó là sự đầu tư vào vốn con người, đầu tư cho phát triển... Đây là thông tin đưa ra tại Hội thảo khoa học Quốc gia “Xu hướng phát triển của lao động trong các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam” diễn ra ngày 14/9 do Viện Công nhân công đoàn phối hợp tổ chức.

 • Quy định mới về chuyển xếp lương quân nhân chuyên nghiệp

  Quy định mới về chuyển xếp lương quân nhân chuyên nghiệp

  Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 208/2017/TT-BQP hướng dẫn chuyển xếp lương đối với sĩ quan, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp.

 • Thay đổi lương tối thiểu vùng có phải đăng ký lại bảng lương?

  Thay đổi lương tối thiểu vùng có phải đăng ký lại bảng lương?

  Khi Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp có trách nhiệm rà soát, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương đảm bảo quy định của pháp luật lao động. Nếu thang lương, bảng lương có sự thay đổi thì gửi thang lương, bảng lương đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.

 • Quy định về chuyển công tác vào đơn vị sự nghiệp

  Quy định về chuyển công tác vào đơn vị sự nghiệp

  Ông Phạm Đức Nhân đang làm việc ở Công ty Điện lực Lào Cai hưởng lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, nay chuyển công tác sang Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.