Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

Kon Tum: Nhân rộng các mô hình phụ nữ làm kinh tế thoát nghèo

Kon Tum: Nhân rộng các mô hình phụ nữ làm kinh tế thoát nghèo

Kon Tum là tỉnh có gần 50% dân số là đồng bào các dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ khá cao – trên 20% theo chuẩn nghèo đa chiều. Qua ra soát tỉnh nhận thấy, trong các gia đình nghèo, cận nghèo, phụ nữ luôn chịu nhiều thiệt thòi và họ cũng có...