Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

Giảm nghèo gắn với phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, quốc phòng

Giảm nghèo gắn với phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, quốc phòng

Kết hợp chặt chẽ giữa chính sách giảm nghèo với phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh là một trong các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.