Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

13.064 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 11 năm 2018

13.064 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 11 năm 2018

Trong 11 tháng năm 2018, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 131.075 lao động (46.670 lao động nữ) đạt 119,16% kế hoạch năm 2018.