Yên Bái sẽ đưa thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý

11:30 - 19/09/2017

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo năm 2018 và những năm tiếp theo.

 

Nhằm xác định và lập danh sách người nghèo, người cận nghèo; hộ nghèo, hộ cận nghèo đến cuối năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2017.
Tất cả các hộ gia đình thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo địa phương đang quản lý và những hộ có khả năng phát sinh nghèo, cận nghèo tại thời điểm rà soát đang sinh sống tại 180 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh nằm trong đối tượng rà soát. 
Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo năm 2018 và những năm tiếp theo.
Trong tháng 12, các xã, phường, thị trấn cập nhật thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hàng năm.  

CHU LƯƠNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›