THỨ BA, NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2022 05:39

10 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tăng 20,1%

(Dân sinh) - Số liệu kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2022 được Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy, 10 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 67,1% kế hoạch, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 10/2022 ước đạt 53,6 nghìn tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt gần 10 nghìn tỷ đồng, tăng 37,1%; vốn địa phương quản lý 43,6 nghìn tỷ đồng, tăng 21,6%.

Tính chung 10 tháng năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 387,7 nghìn tỷ đồng, bằng 67,1% kế hoạch năm và tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 bằng 64,3% và giảm 7%).

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện do trung ương quản lý ước đạt 69,4 nghìn tỷ đồng, bằng 62,3% kế hoạch năm và tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước.

Những bộ có vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách 10 tháng năm 2022 tăng mạnh là Bộ Xây dựng, tăng 89,1%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tăng 32,9%; Bộ Tài nguyên và Môi trường, tăng 28,9%; Bộ Giao thông vận tải, tăng 27,7%.

Trong khi đó, Bộ Y tế; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Giáo dục và Đào tạo là những bộ có vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2021.

Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 318,3 nghìn tỷ đồng, bằng 68,2% kế hoạch năm và tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 209,8 nghìn tỷ đồng, bằng 64,4% và tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2021; Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 93,4 nghìn tỷ đồng, bằng 75,6% và tăng 27,8%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 15,1 nghìn tỷ đồng, bằng 86,2% và tăng 8,1%.

Đáng chú ý, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2022 của một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như sau: TP. Hà Nội tăng 12,3%, tương đương với 363.77,3 tỷ đồng; TP. Hồ Chí Minh là 232.74,3 tỷ đồng, tăng 56,2%; Quảng Ninh giảm 8,7% với 134.74,0 tỷ đồng; TP. Hải Phòng tăng 18,6% với 124.98,0 tỷ đồng.

Thành Công

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh