(Dân sinh) - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, tính đến 7/5/2021 Việt Nam đã có 125 đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19).

125 đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19 - Ảnh 1.

125 đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19 - Ảnh 2.

 

Tác giả: TRẦN HUYỀN

09/05/2021