(Dân sinh) - Theo Công văn 1318/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngoại ngữ là môn thi bắt buộc trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định 13 trường hợp thí sinh được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi này.

Trường hợp thứ nhất là thí sinh là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mười hai trường hợp còn lại là các thí sinh có một trong số 12 loại chứng chỉ ngoại ngữ (giống hoặc khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông) hợp lệ, có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 6/7/2021 và đạt mức điểm tối thiểu theo quy định.

Các loại chứng chỉ ngoại ngữ và mức điểm tối thiểu tương ứng như sau:

13 trường hợp sẽ được miễn thi ngoại ngữ kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 1.

13 trường hợp sẽ được miễn thi ngoại ngữ kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 2.

 Việc miễn thi này chỉ có giá trị với việc xét công nhận tốt nghiệp cho thí sinh. Trường hợp thí sinh muốn sử dụng điểm môn ngoại ngữ để đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng vẫn phải dự thi để lấy điểm xét tuyển. 

Vì thế, thí sinh cần căn cứ quy định xét tuyển của trường đại học nơi thí sinh muốn đăng ký dự tuyển để chủ động việc đăng ký hoặc không đăng ký dự thi môn ngoại ngữ.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian đăng ký dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 sẽ bắt đầu từ ngày 27/4.

Tác giả: TRẦN HUYỀN

23/04/2021