147 đơn vị thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19

(Dân sinh) - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, đã có 147 đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19 (tính đến 7/6/2021).
147 đơn vị thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19 - Ảnh 1.

147 đơn vị thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19 - Ảnh 2.

 

TRẦN HUYỀN